Tin tức bánh xe đẩy TP6801
Hotline: 0975.685.799

Bánh xe TP6801

Description

  

 
tin tức bánh xe đẩy tp6801

tin tức bánh xe đẩy tp6801

tin tức bánh xe đẩy tp6801

tin tức bánh xe đẩy tp6801

tin tức bánh xe đẩy tp6801 tin tức bánh xe đẩy tp6801 tin tức bánh xe đẩy tp6801 tin tức bánh xe đẩy tp6801

tin tức bánh xe đẩy tp6801

 TP6861R
 -RCI-B/B

(152) 

2(50) 
 Rubber/Cast Iron
 Ball
160 
204 
128 
 TP6861R
 -PCI-B/B

(152) 

2(50) 
 P.U/Cast Iron
 Ball
360 
204 
128 


 

tin tức bánh xe đẩy tp6801