Cập nhật thông số bánh xe đẩy TP6800
Hotline: 0975.685.799

Bánh xe TP6800

Description

cập nhật thông số bánh xe đẩy tp6800

   

 

   
Đặc tính kỹ thuật:
   
   Mặt bích rộng, dày và khỏe. Rất dễ dàng xoay chuyển.
 Mạ lớp kẽm đặc biệt. Dày hơn.
 Các Bulong và Đai ốc được làm bằng chất lượng thép tốt nhất.
 Có Zerk (zích) phụ trợ kèm trong bánh xe và trong vòng bi.
 Các đường hàn đều bằng máy tự động.
Môi trường sử dụng:
   
   Sử dụng cho các xe đẩy, dụng cụ chuyên chở với tải trọng lớn
 Các xe nâng.
 Kệ lớn.  

 
cập nhật thông số bánh xe đẩy tp6800

cập nhật thông số bánh xe đẩy tp6800

cập nhật thông số bánh xe đẩy tp6800

cập nhật thông số bánh xe đẩy tp6800

cập nhật thông số bánh xe đẩy tp6800 cập nhật thông số bánh xe đẩy tp6800 cập nhật thông số bánh xe đẩy tp6800 cập nhật thông số bánh xe đẩy tp6800

cập nhật thông số bánh xe đẩy tp6800

 TP6840R
 RCI TG

(102) 

2(50) 
 Rubber/Cast Iron
 Roller
160 
143 
97 
 TP6840R
 PCI TG

(102) 

2(50) 
 P.U/Cast Iron
 Roller
320 
143 
97 
 TP6850R
 RCI TG

(127) 

2(50) 
 Rubber/Cast Iron
 Roller
170 
166 
102 
 TP6850R
 PCI TG

(127) 

2(50) 
 P.U/Cast Iron
 Roller
360 
166 
102 
 TP6860R
 RCI TG

(152) 

2(50) 
 Rubber/Cast Iron
 Roller
185 
190 
121 
 TP6860R
 PCI TG

(152) 

2(50) 
 P.U/Cast Iron
 Roller
360 
190 
121 
 TP6860R
 RAL

(152) 

2(50) 
 Rubber/Aluminum
 Roller
160 
190 
121 
 TP6860R
 PAL

(152) 

2(50) 
 P.U/Aluminum
 Roller
190 
190 
121 
 TP6680R
 RCI TG

(203) 

2(50) 
 Rubber/Cast Iron
 Roller
225 
248 
159 
 TP6880R
 PCI TG

(203) 

2(50) 
 P.U/Cast Iron
 Roller
400 
248 
159 
 TP6880R
 RAL

(203) 

2(50) 
 Rubber/Aluminum
 Roller
225 
248 
159 


 

cập nhật thông số bánh xe đẩy tp6800


 Abbreviation

Details

 B/B  Ball Bearing
 DW  Double Welded Forks
 TLB  Top Lock Brake
 WB  Wheel Brake