Cập nhật thông số bánh xe đẩy TP6200
Hotline: 0975.685.799

Bánh xe TP6200

Description

cập nhật thông số bánh xe đẩy tp6200

   

   
Đặc tính kỹ thuật:
   
   Mạ kẽm
 Có 2 dạng mặt bích phổ thông (Hình chữ nhật, Hình vuông).
 Có đầu bơm để tra dầu cho bánh.
 Có tấm chắn kim loại bịt kín bảo vể 2 bên mặt bánh.


  

 
cập nhật thông số bánh xe đẩy tp6200

cập nhật thông số bánh xe đẩy tp6200

cập nhật thông số bánh xe đẩy tp6200

cập nhật thông số bánh xe đẩy tp6200

cập nhật thông số bánh xe đẩy tp6200 cập nhật thông số bánh xe đẩy tp6200 cập nhật thông số bánh xe đẩy tp6200 cập nhật thông số bánh xe đẩy tp6200

cập nhật thông số bánh xe đẩy tp6200

 TP6240R
 - ** - RCI TG

(102) 

1/2(38) 
 Rubber/Cast Iron
 Roller
 (#001)
110 
136 
86 
 TP6240R
 - ** - PCI TG

(102) 

1/2(38) 
 P.U/Cast Iron
 Roller
 (#001)
220 
136 
86 
 TP6250R
 - ** - RCI TG

(127) 

1/2(38) 
 Rubber/Cast Iron
 Roller
 (#001)
130 
161 
104 
 TP6250R
 - ** - PCI TG

(127) 

1/2(38) 
 P.U/Cast Iron
 Roller
 (#001)
250 
161 
104 
 TP6260R
 - ** - RCI TG

(152) 

1/ 2(38) 
 Rubber/Cast Iron
 Roller
 (#001)
130 
191 
118 
 TP6260R
 - ** - PCI TG

(152) 

1/2(38) 
 P.U/Cast Iron
 Roller
 (#001)
250 
191 
118 


 

cập nhật thông số bánh xe đẩy tp6200

 Abbreviation

Details

 TLB  Top Lock Brake