Tin tức bánh xe đẩy TP6000
Hotline: 0975.685.799

Bánh xe TP6000

Description

tin tức bánh xe đẩy tp6000

   

 
About ICON
tin tức bánh xe đẩy tp6000

tin tức bánh xe đẩy tp6000

tin tức bánh xe đẩy tp6000

tin tức bánh xe đẩy tp6000

tin tức bánh xe đẩy tp6000 tin tức bánh xe đẩy tp6000 tin tức bánh xe đẩy tp6000 tin tức bánh xe đẩy tp6000

tin tức bánh xe đẩy tp6000

 TP6060R
 -**-RSD

(152) 

25/32(45) 
 Rubber/Steel Disc
 Ball
180 
198 
115 
 TP6060R
 -**-PSD

(152) 

25/32(45) 
 P.U/Steel Disc
 Ball
360 
198 
115  

tin tức bánh xe đẩy tp6000Abbreviation

Details

 CR  Chrome Plating
 TG  Thread Guards
 TLB  Top Lock Brake